น้ำยาซอลต์นิคกลิ่นขนม

น้ำยาซอลต์นิคกลิ่นขนม คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Nic กลิ่นขนม 7sevenvape รวบรวมน้ำยาสายขนมาให้ผู้สูบได้สัมผัสประสบการรูปแบบใหม่ได้ในการสูบน้ำยาจากหลายแบรนด์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า