น้ำยาแบรนด์ Salt Hub

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์ Salt Hub (ซอลฮับ)