หัวพอด คอยล์สำเร็จ

หัวพอตและคอยล์สำเร็จ Sub-Ohm coil & Pod เป็นส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีหน้าที่สร้างไอน้ำที่เกิดจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่แล้วคอยล์สำเร็จและหัวพอตนี้มักจะอยู่ส่วนที่ใช้สำหรับสูบบุหรี่ไฟฟ้า