น้ำยาซับโอห์ม

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซับโอห์ม น้ำยา HTPC สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปและพอตเซานิค สำหรับคนที่ใช้ Pod แต่ไม่ชอบใช้น้ำยา Salt nic ที่มีนิคโคตินสูงแนะนำ น้ำยา Sub Ohm ตอบโจทย์ได้ดีเลย