Latest Update 29/09/2022

ยาบารากุ

ยาบารากุ หรือ เนื้อบารากุ ใช้สำหรับสูบบารากุ ตัวยามีหลายกลิ่นและรสชาติให้เลือกมากมาย เป็นสินค้านำเข้าจากมาเลเซีย รับประกันคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น