น้ำยาซอลต์นิคกลิ่นผลไม้

น้ำยาซอลต์นิคกลิ่นผลไม้ คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Nic กลิ่นขนม 7sevenvape รวบรวมน้ำยาสายขนมตให้ผู้สูบได้สัมผัสประสบการรูปแบบใหม่ได้ในการสูบน้ำยาจากหลายแบรนด์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า