ປັບປຸງລ່າສຸດ 26/10/2021

น้ำยาซับโอห์ม

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซับโอห์ม HTPC Nicotine คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถสูบแบบ ปากลงปอด & ตรงลงปอด เป็นนิโคตินซอลต์นิคมีระดับนิโคตินให้เลือกใช้ตั้งแต่ Nicotine 3mg, 4mg, 6mg, 12mg, 15mg, 18mg, 22mg