บทความ

ปรับปรุงล่าสุด 25/09/2565
ระดับความเย็น

ระดับความเย็น

ระดับความเย็นของน้ำยา

โดยทั่วไปแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีระดับความเย็นที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเลือกทางร้านจึงจัดแบ่งน้ำยาเป็น 5 ระดับโดยใช้วัญลักษณ์เพื่อง่ายแก่การมองเห็นดังนี้

- ไม่มีขีดสีดำเลย หมายถึง น้ำยาตัวนี้ไม่มีความเย็น ส่วนใหญ่จะเป็นสายขนม

 

 

- มี 1 ขีด หมายถึง ระดับความเย็นต่ำที่สุด

 

 

- มี 2 ขีด หมายถึง ระดับความเย็นที่สูงขึ้นจากระดับ1เพียงเล็กน้อย

 

 

- มี 3 ขีด หมายถึง ระดับความเย็นอยู่ในระดับกลาง ไม่เย็นจนเกินไป

 

 

- มี 4 ขีด หมายถึง ระดับความเย็นที่มากกว่าระดับกลาง แต่ยังไม่ถึงกับเย็นที่สุด

 

 

- มี 5 ขีด หมายถึง ระดับความเย็นที่บอกว่าเย็นที่สุด สูบทีเย็นขึ้นหัวสำหรับบางตัว

 

 

*** ทั้งนี้ความเย็นที่แต่ละคนรู้สึกอาจแตกต่างกันไป บางคนอาจสูบแล้วบอกว่าเย็นเกินไป บางคนอาจบอกว่าเย็นกำลังดี ทั้งที่ใช้น้ำยาตัวเดียวกัน ทางร้านไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำยาตัวนี้เย็นเกินไปสำหรับลูกค้าหรือไม่ บอกได้แค่ว่าระดับความเย็นที่แอดทำขึ้นมานั้นก็เพื่อจัดแบ่งน้ำยาให้ง่ายต่อการตัดสินใตของลูกค้า โดยจัดน้ำยาที่มีระดับความเย็นใกล้เคียงกันมาอยู่ด้วยกัน ***