ปรับปรุงล่าสุด 26/10/2564

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า คือ บุหรี่ที่ที่ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าใช้น้ำยาในการระเหยเป็นไอน้ำเผื่อใช้ทำการสูบเอานิโคตินช่วยในการเลิกบุหรี่มวนที่มีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาเส้น เป็นที่นิยมในสังคมสมัยใหม่