ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2565

บุหรี่ไฟฟ้าพอด (Pod Kit)

บุหรี่ไฟฟ้าพอด Pod Kit คือ บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แทนบุหรี่ มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวก ราคาไม่สูง สามารถดึงนิคโคตินจากน้ำยาได้สูงเลยมีฟิลลิ่งเหมือนสูบมวน เป็นที่นิยมของผู้สูบที่ใช้ทดแทนบุหรี่มวน