ปรับปรุงล่าสุด 29/07/2564

บุหรี่ไฟฟ้าพอด

บุหรี่ไฟฟ้าพอด Pod Kit คือ บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แทนบุหรี่ มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวก ราคาไม่สูง สามารถดึงนิคโคตินจากน้ำยาได้สูงเลยมีฟิลลิ่งเหมือนสูบมวน เป็นที่นิยมของผู้สูบที่ใช้ทดแทนบุหรี่มวน