เครื่องชาร์จถ่านบุหรี่ไฟฟ้า

รางชาร์จถ่าน เครื่องชาร์จถ่านบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้ โดยอุปกรณ์ชนิดนี้มีไว้เพื่อเติมกระแสไฟฟ้าไปที่แบตเตอร์รี่หรือถ่านบุหรี่ไฟฟ้าให้มีการใช้งานได้