ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2564

คอยล์สำเร็จ

คอยล์สำเร็จ Sub-Ohm coil คือ เป็นส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอะไหล่ที่มีลวดสำลีข้างในมีหน้าที่ทำความร้อนเพื่อสร้างไอน้ำที่เกิดจากน้ำยา ไม่ต้องพันลวดสีลีด้วยเองส่วนมากจะนิยมใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าพอด