ปรับปรุงล่าสุด 28/11/2563

ปลอกถ่าน กล่องเก็บถ่าน

อุปกรณ์เพิ่มเติมเกียวกับถ่านปลอกถ่าน กล่องเก็บถ่าน ใช้ในการเก็บรักษาถ่านบุหรี่ไฟฟ้าให้มีคุณภาพแล้วใช้งานได้ยาวนาน