บุหรี่ไฟฟ้าแท่งสูบมวนบุหรี่ (Tobacco Heating)

บุหรี่ไฟฟ้าแท่งสูบมวนบุหรี่ Tobacco Heating คือ บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกแบบใหม่จะทำให้ตัวไส้บุหรี่ร้อนสูงได้รสชาติของบุหรี่โดยไม่ทำให้เกิดการเผ้าไหม้ ผู้สูบยังคงได้รับรสชาติและความรู้สึกเดิมจากนิโคติน