(หัวพอดมีพร้อมน้ำยา) Pod head Contains liquid

หัวพอดพร้อมน้ำยา Refill Pod คือ อะไหล่สำหรับเปลี่ยนหัวสูบของบุหรี่ไฟฟ้าพอด ออกมาแบบเพื่อความสดวกในการพกพและการเปลี่ยนน้ำยาในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า นิยมใช้กันสำหรับคนที่มีความต้องการเลิกบุหรี่