ปรับปรุงล่าสุด 25/09/2565

E-Cigarette RBA Coil (คอยล์โม)

คอยล์โมบุหรี่ไฟฟ้า (RBA Coil) คือ คอยล์อะไหล่ที่สามารถโมลวดสำลีเองสามารถใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องทิ้งประหยัดกว่าใช้คอยล์สำเร็จแต่ต้องใช้เวลาในการตกแต่งลวดสำลีให้ได้ค่าโอห์มตามความต้องการ