ปรับปรุงล่าสุด 03/12/2564

คอยล์โมบุหรี่ไฟฟ้า

คอยล์โมบุหรี่ไฟฟ้า คือ คอยล์อะไหล่ที่สามารถโมลวดสำลีเองสามารถใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องทิ้งประหยัดกว่าใช้คอยล์สำเร็จแต่ต้องใช้เวลาในการตกแต่งลวดสำลีให้ได้ค่าโอห์มตามความต้องการ