ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2564

ตัวแปลงใส่อะตอม

ตัวแปลงใส่อะตอม คือ อะแดปเตอร์ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าพอด สำหรับเปลี่ยนหัวพอดจากที่ปกติมาเป็นแบบสามารถใส่อะตอมได้เพื่อให้นักสูบได้โมลวดสำลีได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับคนที่มีอะตอมและโมลวดเป็น