เซ็ตอุปกรณ์พร้อมสูบ Box Mod

เซ็ตอุปกรณ์พร้อมสูบ Box Mod คือ เซ็ตรวมอุปกรณ์ที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้ากล่องที่ใช้ถ่าน 2 ก้อน กล่องปรับวัตต์ที่ใช่ถ่านสองก้อนในการใช้งาน 7sevenvape ได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพมาจัดชุดรวมมาลดราคาแทนคำขอบคุณ