เซ็ตอุปกรณ์พร้อมสูบ Pod Kit ( Salt Nic )

เซ็ตอุปกรณ์พร้อมสูบ Pod Kit สำหรับน้ำยาซอลนิค