ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 26/05/2565

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: ประเทศไทย
ชื่อบัญชี: ชาคริส โชควัฒนาพร
หมายเลขบัญชี: 1121962175

‎TrueMoney Wallet

‎TrueMoney Wallet
สาขา: ประเทศไทย
ชื่อบัญชี: ชาคริส โชควัฒนาพร
หมายเลขบัญชี: 0957100057

การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

PromptPay
PromptPay

ชื่อบัญชี: 0957100057
พร้อมเพย์: ชาคริส โชควัฒนาพร

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ส่งด่วนพิเศษ Kerry Express พื้นที่ห่างไกล + เพิ่ม 50 บาท [ Thailand ] Thailand

ตามรหัสไปรษณีย์ - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • เวียงป่าเป้า - (57170) | แม่สรวย - (57180) | เวียงป่าเป้า - (57260) | เวียงแก่น - (57310) | ขุนตาล - (57340) | ฮอด, จอมทอง - (50240) | สะเมิง - (50250) | ดอยเต่า - (50260) | แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา - (50270) | อมก๋อย - (50310) | เวียงแหง - (50350,..., 52350) | ปาย, แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา - (58130) | อุ้มผาง - (63170) | บ่อเกลือ - (55220) | เชียงม่วน - (56160) | น้ำหนาว - (67260) | เมืองแม่ฮ่องสอน - (58000) | สบเมย, แม่สะเรียง - (58110) | แม่ลาน้อย - (58120) | ปาย - (58130) | ขุนยวม - (58140) | ปางมะผ้า - (58150) | เถิน - (52160) | แม่พริก - (52180) | ทุ่งหัวช้าง - (51160) | ทองผาภูมิ - (71180) | สังขละบุรี - (71240) | เขาพนม - (81140) | เกาะลันตา - (81150) | สุไหงโก-ลก - (96120) | ระแงะ, เจาะไอร้อง - (96130) | สุไหงปาดี - (96140) | รือเสาะ - (96150) | แว้ง - (96160) | สุคิริน - (96190) | ศรีสาคร - (96210) | จะแนะ, ระแงะ - (96220) | ตากใบ - (96110) | โคกโพธิ์ - (94120) | กะพ้อ - (94230) | เกาะยาว - (82160) | เบตง - (95110) | ยะหา, กาบัง - (95120) | ธารโต, บันนังสตา - (95130) | ธารโต - (95150) | เมืองยะลา - (95160) | ธารโต - (95170) | เกาะพะงัน - (84280) | เกาะพะงัน - (84360) | เกาะช้าง - (23170)ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • เมืองกระบี่ - (81180) | เมืองกระบี่ - (81210) | ลำทับ - (81190) | ทุ่งใหญ่, เขาพนม - (80240) | เมืองกระบี่ - (81000) | อ่าวลึก - (81110) | คลองท่อม, ลำทับ, เกาะลันตา - (81120) | เหนือคลอง - (81130) | ปลายพระยา - (81160) | คลองท่อม - (81170) | เมืองชุมพร - (86000) | เมืองชุมพร - (86100) | หลังสวน - (86110) | เมืองชุมพร - (86120) | สวี - (86130) | ท่าแซะ - (86140) | หลังสวน, เมืองชุมพร - (86150) | ปะทิว, พะโต๊ะ - (86160) | ละแม - (86170) | พะโต๊ะ, ปะทิว - (86180) | เมืองชุมพร, ท่าแซะ - (86190) | ปะทิว - (86210) | ทุ่งตะโก - (86220) | ปะทิว - (86230) | เมืองชุมพร - (86010) | เมืองตรัง, วังวิเศษ, สิเกา - (92000) | กันตัง - (92110) | หาดสำราญ, ปะเหลียน - (92120) | ห้วยยอด, รัษฎา - (92130) | ย่านตาขาว, ปะเหลียน - (92140) | สิเกา - (92150) | รัษฎา - (92160) | นาโยง, เมืองตรัง - (92170) | ปะเหลียน - (92180) | ห้วยยอด, เมืองตรัง - (92190) | ห้วยยอด - (92210) | วังวิเศษ - (92220) | เมืองตรัง - (92001) | เมืองนครศรีธรรมราช, พระพรหม - (80000) | ทุ่งสง, นาบอน - (80110) | สิชล - (80120) | ทุ่งสง, จุฬาภรณ์, ร่อนพิบูลย์ - (80130) | ปากพนัง - (80140) | ฉวาง - (80150) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80001) | ท่าศาลา, นบพิตำ - (80160) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80002) | หัวไทร - (80170) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80003) | จุฬาภรณ์, ชะอวด - (80180) | ทุ่งสง - (80010) | เชียรใหญ่, เฉลิมพระเกียรติ - (80190) | ปากพนัง - (80141) | ขนอม - (80210) | นาบอน, ช้างกลาง - (80220) | ปากพนัง - (80370) | ลานสกา - (80230) | ทุ่งใหญ่ - (80240) | ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน - (80250) | ฉวาง, ถ้ำพรรณรา - (80260) | พิปูน - (80270) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80280) | เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครศรีธรรมราช - (80290) | ทุ่งสง - (80310) | พรหมคีรี - (80320) | ปากพนัง, เมืองนครศรีธรรมราช - (80330) | สิชล - (80340) | เฉลิมพระเกียรติ, ร่อนพิบูลย์ - (80350) | บางขัน - (80360) | บาเจาะ - (96170) | ยี่งอ - (96180) | เมืองนราธิวาส - (96000) | เมืองปัตตานี - (94000) | สายบุรี - (94110) | ปะนาเระ - (94130) | ทุ่งยางแดง, มายอ - (94140) | ยะหริ่ง - (94150) | ยะรัง - (94160) | หนองจิก - (94170) | โคกโพธิ์, แม่ลาน - (94180) | สายบุรี, มายอ, ปะนาเระ, ยะหริ่ง - (94190) | ไม้แก่น - (94220) | เมืองปัตตานี - (94001) | เมืองพังงา - (82000) | ตะกั่วป่า - (82110) | ท้ายเหมือง - (82120) | ตะกั่วทุ่ง - (82130) | ตะกั่วทุ่ง - (82140) | คุระบุรี - (82150) | กะปง - (82170) | ทับปุด - (82180) | ตะกั่วป่า - (82190) | ท้ายเหมือง - (82210) | เมืองภูเก็ต, เกาะยาว - (83000) | ตะกั่วป่า - (82220) | ป่าพะยอม - (93210) | เมืองพัทลุง, กงหรา, ศรีนครินทร์ - (93000) | ควนขนุน, ป่าพะยอม, เขาชัยสน - (93110) | ปากพะยูน - (93120) | เขาชัยสน - (93130) | บางแก้ว - (93140) | ควนขนุน - (93150) | ตะโหมด, บางแก้ว - (93160) | ป่าบอน - (93170) | กงหรา - (93180) | ศรีบรรพต - (93190) | เมืองยะลา - (95001) | เมืองยะลา, กรงปินัง - (95000) | รามัน - (95140) | เมืองระนอง - (85000) | กระบุรี - (85110) | กะเปอร์, สุขสำราญ - (85120) | เมืองระนอง, ละอุ่น - (85130) | เมืองระนอง - (85001) | หาดใหญ่ - (90112) | เมืองสงขลา - (90000) | เมืองสงขลา - (90100) | หาดใหญ่, บางกล่ำ, คลองหอยโข่ง - (90110) | คลองหอยโข่ง - (90115) | สะเดา - (90120) | จะนะ - (90130) | ระโนด - (90140) | เทพา - (90150) | นาทวี - (90160) | สะเดา - (90170) | รัตภูมิ, ควนเนียง - (90180) | สทิงพระ - (90190) | สะบ้าย้อย - (90210) | ควนเนียง, รัตภูมิ - (90220) | คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่ - (90230) | สะเดา - (90240) | หาดใหญ่ - (90250) | เทพา - (90260) | กระแสสินธุ์ - (90270) | สิงหนคร - (90280) | นาหม่อม - (90310) | สะเดา - (90320) | สิงหนคร - (90330) | เมืองสงขลา - (90001) | หาดใหญ่ - (90111) | หาดใหญ่ - (90113) | หาดใหญ่ - (90114) | เมืองสตูล - (91000) | ละงู, เมืองสตูล - (91110) | ทุ่งหว้า - (91120) | ควนกาหลง, มะนัง - (91130) | เมืองสตูล - (91140) | ท่าแพ - (91150) | ควนโดน - (91160) | วิภาวดี - (84370) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84000) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84100) | ไชยา - (84110) | บ้านนาสาร - (84120) | พุนพิน - (84130) | เกาะสมุย - (84140) | ท่าฉาง - (84150) | กาญจนดิษฐ์, ดอนสัก - (84160) | ท่าชนะ - (84170) | คีรีรัฐนิคม, วิภาวดี - (84180) | เวียงสระ - (84190) | พระแสง, ชัยบุรี, เคียนซา - (84210) | ดอนสัก, เกาะสมุย - (84220) | บ้านตาขุน - (84230) | บ้านนาเดิม, บ้านนาสาร - (84240) | พนม - (84250) | เคียนซา - (84260) | บ้านนาสาร - (84270) | กาญจนดิษฐ์ - (84290) | เกาะสมุย - (84310) | เกาะสมุย - (84320) | เกาะสมุย - (84330) | ดอนสัก, กาญจนดิษฐ์ - (84340) | ชัยบุรี, วิภาวดี - (84350) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84001) | พุนพิน - (84131)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เวียงเชียงรุ้ง - (57350) | เมืองเชียงราย, แม่ลาว - (57000) | เมืองเชียงราย - (57100) | แม่ฟ้าหลวง, ดอยหลวง, แม่จัน - (57110) | พาน - (57120) | แม่สาย - (57130) | เชียงของ - (57140) | เชียงแสน - (57150) | เทิง - (57160) | ป่าแดด, แม่สรวย - (57190) | เวียงชัย, เวียงเชียงรุ้ง - (57210) | แม่สาย - (57220) | เทิง - (57230) | แม่ฟ้าหลวง, แม่จัน - (57240) | แม่ลาว, พาน - (57250) | แม่จัน - (57270) | พาน - (57280) | พญาเม็งราย - (57290) | เมืองเชียงราย - (57001) | เมืองเชียงใหม่ - (50000) | เมืองเชียงใหม่ - (50100) | ฝาง - (50110) | สันป่าตอง - (50120) | แม่ออน, สันกำแพง - (50130) | สารภี - (50140) | แม่แตง - (50150) | จอมทอง, ดอยหล่อ - (50160) | เชียงดาว - (50170) | แม่ริม - (50180) | พร้าว - (50190) | เมืองเชียงใหม่ - (50200) | สารภี, สันทราย, ฝาง, พร้าว - (50210) | ดอยสะเก็ด - (50220) | หางดง, ฮอด - (50230) | แม่อาย - (50280) | สันทราย - (50290) | เมืองเชียงใหม่ - (50300) | ฝาง, ไชยปราการ - (50320) | แม่ริม, แม่แตง - (50330) | หางดง - (50340) | แม่วาง - (50360) | เมืองเชียงใหม่ - (50007) | เมืองเชียงใหม่ - (50101) | สันกำแพง - (50131) | เมืองเชียงใหม่ - (50201) | เมืองเชียงใหม่ - (50202) | เมืองเชียงใหม่ - (50203) | เมืองเชียงใหม่ - (50204) | เมืองเชียงใหม่ - (50205) | เมืองเชียงใหม่ - (50301) | เมืองเชียงใหม่ - (50302) | เมืองเชียงใหม่ - (50303) | สันติสุข, เมืองน่าน, ภูเพียง - (55000) | เวียงสา - (55110) | ปัว - (55120) | เฉลิมพระเกียรติ, ทุ่งช้าง - (55130) | ท่าวังผา - (55140) | นาน้อย - (55150) | เชียงกลาง, สองแคว - (55160) | แม่จริม - (55170) | นาหมื่น - (55180) | บ้านหลวง - (55190) | สันติสุข - (55210) | เมืองพะเยา, ภูกามยาว - (56000) | เชียงคำ, ภูซาง - (56110) | ดอกคำใต้ - (56120) | แม่ใจ - (56130) | ปง - (56140) | จุน - (56150) | เมืองพะเยา - (56001) | เมืองแพร่, สูงเม่น - (54000) | เด่นชัย - (54110) | สอง - (54120) | สูงเม่น - (54130) | ร้องกวาง - (54140) | ลอง - (54150) | วังชิ้น - (54160) | หนองม่วงไข่ - (54170) | เมืองแพร่ - (54001) | เด่นชัย - (54010) | เมืองลำปาง, แม่เมาะ - (52000) | เมืองลำปาง - (52100) | งาว - (52110) | แจ้ห่ม - (52120) | เกาะคา - (52130) | วังเหนือ - (52140) | แม่ทะ - (52150) | สบปราบ - (52170) | ห้างฉัตร - (52190) | เสริมงาม - (52210) | แม่เมาะ, แม่ทะ, เมืองลำปาง - (52220) | แม่พริก, เถิน - (52230) | เมืองปาน - (52240) | เมืองลำพูน - (51000) | ลี้ - (51110) | ป่าซาง, เวียงหนองล่อง - (51120) | บ้านโฮ่ง - (51130) | แม่ทา - (51140) | เมืองลำพูน - (51150) | แม่ทา - (51170) | บ้านธิ - (51180) | เมืองอุตรดิตถ์ - (53000) | ท่าปลา, น้ำปาด - (53110) | พิชัย - (53120) | ลับแล - (53130) | ตรอน - (53140) | ท่าปลา - (53150) | ฟากท่า - (53160) | เมืองอุตรดิตถ์ - (53170) | บ้านโคก - (53180) | ท่าปลา - (53190) | ลับแล - (53210) | พิชัย - (53220) | ทองแสนขัน - (53230) | เมืองอุตรดิตถ์ - (53001)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • ส่งด่วนพิเศษ ไปรษณีย์ EMS [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน