ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 22/01/2564

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: สงขลา
ชื่อบัญชี: ปภาดา ปานซ้าย
หมายเลขบัญชี: 0693154588

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สงขลา
ชื่อบัญชี: ปภาดา ปานซ้าย
หมายเลขบัญชี: 6347152883

การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

PromptPay
PromptPay

ชื่อบัญชี: ปภาดา ปานซ้าย
พร้อมเพย์: 0954423897

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ส่งด่วนพิเศษ Kerry Express พื้นที่ห่างไกล + เพิ่ม 50 บาท [ Thailand ] Thailand

ตามรหัสไปรษณีย์ - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • หาดใหญ่ - (90112) | เมืองสงขลา - (90000) | เมืองสงขลา - (90100) | หาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, บางกล่ำ - (90110) | คลองหอยโข่ง - (90115) | สะเดา - (90120) | จะนะ - (90130) | ระโนด - (90140) | เทพา - (90150) | นาทวี - (90160) | สะเดา - (90170) | รัตภูมิ, ควนเนียง - (90180) | สทิงพระ - (90190) | สะบ้าย้อย - (90210) | รัตภูมิ, ควนเนียง - (90220) | คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่ - (90230) | สะเดา - (90240) | หาดใหญ่ - (90250) | เทพา - (90260) | กระแสสินธุ์ - (90270) | สิงหนคร - (90280) | นาหม่อม - (90310) | สะเดา - (90320) | สิงหนคร - (90330) | เมืองสงขลา - (90001) | หาดใหญ่ - (90111) | หาดใหญ่ - (90113) | หาดใหญ่ - (90114)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองกระบี่ - (81180) | เมืองกระบี่ - (81210) | ลำทับ - (81190) | เขาพนม, ทุ่งใหญ่ - (80240) | เมืองกระบี่ - (81000) | อ่าวลึก - (81110) | ลำทับ, เกาะลันตา, คลองท่อม - (81120) | เหนือคลอง - (81130) | คลองท่อม - (81170)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองชุมพร - (86000) | เมืองชุมพร - (86100) | หลังสวน - (86110) | เมืองชุมพร - (86120) | สวี - (86130) | ท่าแซะ - (86140) | หลังสวน, เมืองชุมพร - (86150) | ปะทิว, พะโต๊ะ - (86160) | ละแม - (86170) | พะโต๊ะ, ปะทิว - (86180) | เมืองชุมพร, ท่าแซะ - (86190) | ปะทิว - (86210) | ทุ่งตะโก - (86220) | ปะทิว - (86230) | เมืองชุมพร - (86010)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองตรัง, สิเกา, วังวิเศษ - (92000) | กันตัง - (92110) | หาดสำราญ, ปะเหลียน - (92120) | ห้วยยอด, รัษฎา - (92130) | ย่านตาขาว, ปะเหลียน - (92140) | สิเกา - (92150) | รัษฎา - (92160) | เมืองตรัง, นาโยง - (92170) | ปะเหลียน - (92180) | ห้วยยอด, เมืองตรัง - (92190) | ห้วยยอด - (92210) | วังวิเศษ - (92220) | เมืองตรัง - (92001)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองนครศรีธรรมราช, พระพรหม - (80000) | ทุ่งสง, นาบอน - (80110) | สิชล - (80120) | ร่อนพิบูลย์, จุฬาภรณ์, ทุ่งสง - (80130) | ปากพนัง - (80140) | ฉวาง - (80150) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80001) | นบพิตำ, ท่าศาลา - (80160) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80002) | หัวไทร - (80170) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80003) | ชะอวด, จุฬาภรณ์ - (80180) | ทุ่งสง - (80010) | เชียรใหญ่, เฉลิมพระเกียรติ - (80190) | ปากพนัง - (80141) | ขนอม - (80210) | นาบอน, ช้างกลาง - (80220) | ปากพนัง - (80370) | ลานสกา - (80230) | ทุ่งใหญ่ - (80240) | ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน - (80250) | ฉวาง, ถ้ำพรรณรา - (80260) | พิปูน - (80270) | เมืองนครศรีธรรมราช - (80280) | เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครศรีธรรมราช - (80290) | ทุ่งสง - (80310) | พรหมคีรี - (80320) | ปากพนัง, เมืองนครศรีธรรมราช - (80330) | สิชล - (80340) | ร่อนพิบูลย์, เฉลิมพระเกียรติ - (80350) | บางขัน - (80360)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • บาเจาะ - (96170) | ยี่งอ - (96180) | เมืองนราธิวาส - (96000)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองปัตตานี - (94000) | สายบุรี - (94110) | ปะนาเระ - (94130) | มายอ, ทุ่งยางแดง - (94140) | ยะหริ่ง - (94150) | ยะรัง - (94160) | หนองจิก - (94170) | โคกโพธิ์, แม่ลาน - (94180) | สายบุรี, มายอ, ปะนาเระ, ยะหริ่ง - (94190) | ไม้แก่น - (94220) | เมืองปัตตานี - (94001)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองพังงา - (82000) | ตะกั่วป่า - (82110) | ท้ายเหมือง - (82120) | ตะกั่วทุ่ง - (82130) | ตะกั่วทุ่ง - (82140) | คุระบุรี - (82150) | กะปง - (82170) | ทับปุด - (82180) | ตะกั่วป่า - (82190) | ท้ายเหมือง - (82210) | เมืองภูเก็ต, เกาะยาว - (83000) | ตะกั่วป่า - (82220)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • ป่าพะยอม - (93210) | เมืองพัทลุง, กงหรา, ศรีนครินทร์ - (93000) | ควนขนุน, ป่าพะยอม, เขาชัยสน - (93110) | ปากพะยูน - (93120) | เขาชัยสน - (93130) | บางแก้ว - (93140) | ควนขนุน - (93150) | ตะโหมด, บางแก้ว - (93160) | ป่าบอน - (93170) | กงหรา - (93180) | ศรีบรรพต - (93190)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองภูเก็ต - (83000) | เมืองภูเก็ต - (83100) | ถลาง - (83110) | กะทู้ - (83120) | เมืองภูเก็ต - (83130) | กะทู้ - (83150) | กะทู้ - (80151) | เมืองภูเก็ต - (83001) | เมืองภูเก็ต - (83002) | เมืองภูเก็ต - (83101) | ถลาง - (83111)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองยะลา - (95001) | เมืองยะลา, กรงปินัง - (95000) | รามัน - (95140)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองระนอง - (85000) | กระบุรี - (85110) | สุขสำราญ, กะเปอร์ - (85120) | ละอุ่น, เมืองระนอง - (85130) | เมืองระนอง - (85001)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองสตูล - (91000) | ละงู, เมืองสตูล - (91110) | ทุ่งหว้า - (91120) | มะนัง, ควนกาหลง - (91130) | เมืองสตูล - (91140) | ท่าแพ - (91150) | ควนโดน - (91160)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • วิภาวดี - (84370) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84000) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84100) | ไชยา - (84110) | บ้านนาสาร - (84120) | พุนพิน - (84130) | เกาะสมุย - (84140) | ท่าฉาง - (84150) | กาญจนดิษฐ์, ดอนสัก - (84160) | ท่าชนะ - (84170) | คีรีรัฐนิคม, วิภาวดี - (84180) | เวียงสระ - (84190) | พระแสง, ชัยบุรี, เคียนซา - (84210) | ดอนสัก, เกาะสมุย - (84220) | บ้านตาขุน - (84230) | บ้านนาสาร, บ้านนาเดิม - (84240) | พนม - (84250) | เคียนซา - (84260) | บ้านนาสาร - (84270) | กาญจนดิษฐ์ - (84290) | เกาะสมุย - (84310) | เกาะสมุย - (84320) | เกาะสมุย - (84330) | กาญจนดิษฐ์, ดอนสัก - (84340) | ชัยบุรี, วิภาวดี - (84350) | เมืองสุราษฎร์ธานี - (84001) | พุนพิน - (84131)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • เมืองเชียงใหม่ - (50000) | เมืองเชียงใหม่ - (50100) | ฝาง - (50110) | สันป่าตอง - (50120) | แม่ออน, สันกำแพง - (50130) | สารภี - (50140) | แม่แตง - (50150) | จอมทอง, ดอยหล่อ - (50160) | เชียงดาว - (50170) | แม่ริม - (50180) | พร้าว - (50190) | เมืองเชียงใหม่ - (50200) | สันทราย, สารภี, ฝาง, พร้าว - (50210) | ดอยสะเก็ด - (50220) | หางดง, ฮอด - (50230) | แม่อาย - (50280) | สันทราย - (50290) | เมืองเชียงใหม่ - (50300) | ฝาง, ไชยปราการ - (50320) | แม่ริม, แม่แตง - (50330) | หางดง - (50340) | แม่วาง - (50360) | เมืองเชียงใหม่ - (50007) | เมืองเชียงใหม่ - (50101) | สันกำแพง - (50131) | เมืองเชียงใหม่ - (50201) | เมืองเชียงใหม่ - (50202) | เมืองเชียงใหม่ - (50203) | เมืองเชียงใหม่ - (50204) | เมืองเชียงใหม่ - (50205) | เมืองเชียงใหม่ - (50301) | เมืองเชียงใหม่ - (50302) | เมืองเชียงใหม่ - (50303)ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • ฮอด, จอมทอง - (50240) | สะเมิง - (50250) | ดอยเต่า - (50260) | แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา - (50270) | อมก๋อย - (50310) | เวียงแหง - (50350,..., 52350) | ปาย, แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา - (58130) | เกาะลันตา - (81150) | สุไหงโก-ลก - (96120) | ระแงะ, เจาะไอร้อง - (96130) | สุไหงปาดี - (96140) | รือเสาะ - (96150) | แว้ง - (96160) | สุคิริน - (96190) | ศรีสาคร - (96210) | จะแนะ, ระแงะ - (96220) | ตากใบ - (96110) | เกาะยาว - (82160) | เบตง - (95110) | บันนังสตา, ธารโต - (95130) | ธารโต - (95150) | เมืองยะลา - (95160) | ธารโต - (95170) | เกาะพะงัน - (84280) | เกาะพะงัน - (84360) | เกาะช้าง - (23170)ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • ส่งด่วนพิเศษ ไปรษณีย์ EMS [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน