​​​​นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ​​​​Guidelines for returns and refunds

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าทั้งหมดได้ที่ 7sevenvape ในสภาพเดิม *สินค้าต้องไม่ถูกแกะ ฉีกขาด และยังไม่ได้เปิด* ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า เรายินดีที่จะเสนอการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้กับคุณ

2. กรุณาส่งสินค้าที่มีข้อบกพร่องกลับมาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สินค้าจะต้องส่งภายใน 7 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า

 

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางร้าน เช่น  ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เรายินดีที่จ่ายค่าจะจัดส่งและส่งสินค้าถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย 7sevenvape เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

4. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับจากร้านค้า ดังนั้นกรุณาแพ็คสินค้าเหล่านั้นด้วย ส่งกลับอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งคืนในสภาพปกติ ไม่บุบสลาย

Returned items must be in the same condition as when you received them from the store, so please pack them. Send it back carefully. To ensure that those items will be returned in their normal condition. intact

 

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน / คืนในกรณีต่อไปนี้ We do not accept exchanges/returns in the following cases.

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.7sevenvape.com
There is no need to purchase products from www.7sevenvape.com

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
Products that have been opened, shredded, opened or used.

ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
The customer does not send the product back to us within 7 days after receiving the product.

สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
Products that are free gifts or participating in special items with conditions