​​​​​แบบฟอร์มปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถคืนบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาหรือสินค้าทุกชิ้นให้กับ 7sevenvape ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
  2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า
  3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางร้าน เช่น 7vape ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง 7vape ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยศรีจันทร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากร้านดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน / คืนในกรณีต่อไปนี้